Over CMS.ECM is een verzamelnaam voor het organiseren en beheren van voornamelijk ongestructureerde bedrijfsinformatie.

Enterprise Content Management.


ECM draagt zorg voor een eenduidige en integrale afhandeling van creatie, verrijking, opslag, productie en distributie van ongestructureerde content. Binnen ECM vallen veel begrippen waarvan de belangrijke hier zijn benoemd.

Collaboration (samenwerking)

Het doel van Collaboration is het creëren van een omgeving waarin personen van verschillende organisaties in bijvoorbeeld team- of projectverband met elkaar kunnen samenwerken aan documenten met een eenduidig versiebeheer, kennis delen, online vergaderen (webcasting), kunnen chatten, e-mailen en afspraken plannen. Dit alles in een afgeschermde, beveiligde omgeving.

Digital Asset Management

Het doel van Digital Asset Management (DAM) is om organisaties in staat te stellen hun beeld- en geluidsmateriaal goed te organiseren, te beheren en te hergebruiken. Hiermee wordt de kostenstructuur vereenvoudigd en kunnen omzetten worden verhoogd. Beeldbank systemen zijn speciaal bedoeld om multimedia content te managen en de functionaliteit te bieden om koppeling aan desktop media publicatie mogelijk te maken.

Document Management

Het doel van Document Management (DM) is om organisaties te helpen met het beter managen van de creatie en werkstroom van documenten – in het bijzonder gestructureerde documenten – door de hulp van databases en workflow tools die metadata (trefwoorden) en business regels bevatten.

Enterprise Information Portal (EIP)

Het doel van EIP is het presenteren van een gepersonaliseerde ‘view’ van informatie en applicaties aan medewerkers, klanten en business partners. Een portal biedt een transparante omgeving voor gebruikers, onafhankelijk van onderliggende applicaties en databronnen. Verder faciliteert een portal de samenwerking tussen individuen en creëert het een kennisnetwerk.

Kennismanagement

Het doel van kennismanagement is het verzamelen en distribueren van kennis, die in het bezit is van individuele personen (medewerkers) binnen een bedrijf, aan andere personen/collega’s volgens bepaalde afspraken.

Records Management

Het doel van Records Management is het op eenduidige manier organiseren en het op veilige wijze beheren van alle (digitale) bedrijfsdocumenten gedurende de gehele levensloop. Het gaat hier om informatie- en archiefmanagement met een classificatieschema als kern van records management proces. Records management volgt op document management: een document heeft de finale versie bereikt en dient voor bepaalde tijd te worden gearchiveerd vanuit wet- en regelgeving. Oplossingen rond Records Management staat in toenemende mate in de belangstelling vanwege compliance management verplichtingen zoals de Sarbanes-Oxley act.

Web Content Management

Het doel van web content management is het produceren, verrijken, opslag, leveren en distribueren van ongestructureerde content voor internet, intranet en extranet omgevingen. Beheer van content is een belangrijke reden om een web content management systeem aan te schaffen omdat een WCM scheiding van content en presentatie mogelijk maakt. High-end systemen ondersteunen personalisatie concepten en bieden mogelijkheden tot integratie met back-office systemen door het gebruik van open standaarden.

Enterprise Content Management (ECM) richt zich vooral op het organiseren en beheren van ongestructureerde bedrijfsinformatie. ECM-systemen dragen zorg voor een eenduidige en integrale afhandeling van creatie, verrijking, opslag, productie en distributie van ongestructureerde content (bijvoorbeeld documenten, e-mail, beeld en geluid).

Expertise

LogicaCMG heeft haar expertise gebundeld rond het organiseren en beheren van deze ongestructureerde data in en tussen organisaties. Onderzoeken van marktanalisten hebben uitgewezen dat organisaties veel van ECM verwachten omdat het een oplossing biedt voor tal van thema’s zoals:

compliance management
contract management
certificering
license to operate
paperless office
digitale duurzaamheid
Adviezen en oplossingen

LogicaCMG’s adviezen en oplossingen richten zich specifiek op de volgende thema’s:

creëren van ECM awareness bij beslissers en gebruikers in uw organisatie door het geven van workshops;
begeleiden van een businesscase waarin uw enterprise content management investering financieel en kwalitatief wordt onderbouwd;
uitvoeren van een Quick Scan met als resultaat een plan van aanpak en een roadmap voor de implementatie van een ECM-systeem;
adviseren en begeleiden van organisaties bij het opzetten van een hun content architectuur;
het begeleiden van ECM-implementaties als adviseur of project manager volgens beproefde methodieken (Prince2, CCDM, TDI, DIRKS).

Partners

LogicaCMG heeft partnerrelaties met de voornaamste ECM-leveranciers zoals Microsoft, OpenText/IXOS, Documentum, Hummingbird, IBM en Tridion.

Competence Centre

Het Enterprise Content Management Competence Centre (ECMC) van LogicaCMG richt op het vertalen van beleid en visie voor Enterprise Content Management en ECM-systemen naar concrete oplossingen voor de klanten van LogicaCMG. Daarnaast worden trends en ontwikkelingen in de verschillende markten gespot en uitgedragen binnen LogicaCMG en haar klanten. Hiertoe heeft het ECMC de beschikking over cont(r)acten met de voornaamste research & trendwatching-bureaus op dit gebied. Het ECMC heeft en onderhoudt het overzicht van de competenties, projecten, opportunities en resources van ECM binnen de gehele LogicaCMG organisatie. Door deze werkwijze kan het ECMC content management goed positioneren ten opzichte van bijvoorbeeld Document & Records Management, Enterprise Information Portals, Web Content Management, Knowledge Management, Digital Asset/Rights Management en Collaboration.

Honderden manjaren aan ervaring

De circa 150 LogicaCMG-consultants die werkzaam zijn in content management hebben een eigen netwerk dat wordt gefaciliteerd door het ECMC. Het voordeel voor de klanten van LogicaCMG is dat zij niet alleen beschikken over de ervaring van de consultant die werkzaam is bij de klant, maar ook over de ervaring van alle bij het ECMC aangesloten andere content management experts met duizenden uren aan implementatie-ervaring.

Over CMS.


Deze site gaat over Content Management Systemen. Op deze pagina maakt u kennis met het fenomeen content management, leest u wat content is en krijgt u informatie over de voordelen van het toepassen van een Content Management Systeem. Nog meer informatie over CMS vindt u in de CMS box, het gratis multimediale CMS informatiepakket.

Wat is een CMS?

Met een Content Management Systeem (CMS) automatiseert u het proces van het beheren, presenteren en publiceren van content voor internet en intranet sites. Een internetsite is voor iedereen toegankelijk via het World Wide Web. Een intranetsite is een op internettechnologie gebaseerd communicatieplatform voor intern gebruik. Qua techniek en mogelijkheden vergelijkbaar met internet dus, maar dan bedrijfsgebonden.

Het belangrijkste kenmerk van een CMS is dat deze een scheiding realiseert tussen de content zelf en de presentatie van de content. De vormgeving en structuur van een site en de presentatie van informatie worden bij een CMS vooraf eenmalig vastgelegd in stramienen en sjablonen. Het beheer van de site bestaat daarna enkel nog uit het toevoegen, wijzigen of verwijderen van de content. Het CMS zorgt ervoor dat de content automatisch op de juiste plaats en in de juiste vorm op de site gepubliceerd wordt. Deze scheiding tussen inhoud en vormgeving biedt veel voordelen.

Wat is content?

Content kunt u beschouwen als alles wat op een webpagina te vinden is aan tekst, afbeeldingen, animaties, geluid, video's, applicaties, toegang tot database, enzovoort. Dat is dus alles wat op een site voor actualisering en verandering in aanmerking komt.

Diversiteit.

Onder het begrip CMS valt een enorm scala aan producten en oplossingen. Er bestaan zeer eenvoudige oplossingen voor het beheer van relatief eenvoudige websites, maar ook zeer geavanceerde systemen voor complexe toepassingen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan grote internetportalen. Deze kenmerken zich vaak door een enorm informatieaanbod, een grote diversiteit aan soorten content en een grote groep mensen die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de content.

De prijzen variëren van een paar honderd euro tot tonnen en miljoenen. Een verschil dat mede verband houdt met de enorme diversiteit aan toepassingen, functionaliteit, technologie, specialisme en geavanceerdheid. Wat alle CMS oplossingen gemeenschappelijk hebben, is het doel waarvoor deze gebruikt worden: het beheer van content. Iedere vergelijking daarbuiten wordt er al snel een van appels met peren.

Web en Enterprise CMS

Er is onderscheid tussen Web CMS en Enterpise CMS. Met een Web CMS worden de beheersystemen bedoeld die ontwikkeld zijn voor het beheer van webpagina's op internet. Enterprise CMS hebben een breder toepassingsgebied en integreren ook alle andere databronnen en technologieën binnen een organisatie met het beheersysteem.

Voordelen

Het gebruik van een Content Management Systeem biedt voor het beheer van sites op het internet en een intranet talloze voordelen. De belangrijkste:

Met een CMS is het eenvoudig om de inhoud van uw site actueel te houden. Denkt u aan het publiceren van bedrijfsnieuws, productinformatie, prijzen, online catalogi, speciale aanbiedingen, enzovoort.

Met een CMS is het gemakkelijker om controle te houden op de bevoegdheden van mensen (autorisatie) die veranderingen kunnen aanbrengen. U bepaalt zelf wie toegang heeft tot welke delen van de website. De kans dat 'onbevoegden' per ongeluk goede content overschrijven of weghalen of de vormgeving en structuur geweld aandoen, kunt u uitsluiten.

Met een CMS kunt u uw eigen websites of intranet onderhouden, zonder dat u de technische kennis hoeft te bezitten van HTML, opmaakcodes of bepaalde scriptingtalen. Voor wijzigingen bent u niet meer afhankelijk van uw webbouwer of automatiseringsafdeling. Hierdoor kunnen de kosten van het beheer van uw website enorm dalen.

Met een CMS kunt u de informatie die een gebruiker op uw website of intranet te zien krijgt personaliseren. Dit betekent dat u een bezoeker alleen de informatie kunt laten zien, waarvan hij of zij eerder zelf heeft aangegeven dat die tot zijn of haar voorkeur behoort. Ook het selectief aanbieden van informatie die past bij eerder getoonde interesses van de bezoeker, is mogelijk.

Met een CMS vergroot u de consistentie van uw website of intranet. De vormgeving blijft in alle gevallen conform het vooraf bepaalde stramien en ook de structuur ligt min of meer vast. Hierdoor is het ook gemakkelijker meerdere mensen de verantwoordelijkheid te geven voor het beheer van de website of het intranet. Ieder heeft slechts toegang tot dat deel waarvoor hij of zij geautoriseerd is. En geen van de gebruikers heeft de mogelijkheid eigenhandig wijzigingen aan te brengen in de vormgeving en structuur.

Met een CMS is het gemakkelijker content aan elkaar te koppelen en gekoppeld te houden, ook als u content verplaatst. Wijzigt er iets in de 'keten', dan wijzigt de hele keten automatisch mee. Links blijven werken en informatie blijft vindbaar. Ook kunt u eenvoudig teruggrijpen naar eerdere versies en is archivering van ooit gepubliceerde content eenvoudig mogelijk.

CMS selecteren

De aanschaf van een CMS vereist een doordachte aanpak, want eenvoudig is het maken van een goede keuze zeker niet. Kiest u direct al voor een enorme functionaliteit, dan kan de aanschaf van een CMS en de implementatie ervan aardig in de papieren lopen. Veel CMS leveranciers bieden de mogelijkheid om een 'rustige' start te maken. U begint dan met enkele basisfunctionaliteiten en bouwt deze stap voor stap in modules uit tot een steeds geavanceerder systeem. Een gecontroleerde aanpak heeft ook als voordeel dat uw organisatie zich in een natuurlijker tempo aan de veranderde werkwijze kan aanpassen. Uiteraard is de mogelijkheid van fasering afhankelijk van de specifieke situatie die bij u geldt.

Een andere mogelijkheid is om een CMS te gebruiken als ASP applicatie. U betaalt dan een vast bedrag per maand voor het gebruiksrecht van de software, zonder dat u zelf grote investeringen moet doen of te maken krijgt met (soms hoge) opstartkosten. Maakt u bij uw verdere oriëntatie en selectie in ieder geval gebruik van de CMS selectiehulp.

Content management is meer dan beheren van web pagina’s

.

ICT Nieuws.

Nuttige items


WA40.nl - WA40 New Media