CategoriserenBinnen organisaties gaat veel belangrijke kennis verloren doordat informatie niet goed wordt vastgelegd of onvindbaar is.

Deel site door groep te onderhouden.


Veel organisaties hebben behoefte aan een goede manier om informatie te structureren en de beschikbare kennis vast te houden voor later. Per jaar gaat er honderd jaar aan ervaring verloren. Zo moeten veel mensen oplossingen opnieuw bedenken, terwijl alles veel gemakkelijker zou zijn geweest als alle kennis, ervaringen en vaardigheden ergens geregistreerd was. Kennisorganisaties moeten anders georganiseerd worden dan de traditionele ondernemingen en kennismanagement is er om met de organisatie van kennis om te gaan en de kennis niet langer verloren te laten gaan.

Naast het niet weten hoe er met kennis moet worden omgegaan, is er ook behoefte aan kennismanagement omdat er knelpunten in de organisatie ontstaan. Zoals niet (goed) opgeloste problemen, weinig succesvolle opleidingen, slechte toegankelijkheid van kennis, etc. Kennismanagement is nodig om tot innovatie te komen, er moet beter worden samengewerkt, zodoende zal geen dubbel werk meer gedaan worden en alles moet goed op elkaar aansluiten. Dit alles lukt alleen als je kennis deelt.

.

ICT Nieuws.

Nuttige items


WA40.nl - WA40 New Media