KennismanagementKennis


Kennis binnen een organisatie is dat wat medewerkers weten en kunnen toepassen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

We kunnen daarbij twee soorten kennis onderscheiden: Impliciete kennis en expliciete kennis. Impliciete kennis, aanwezig in mensen als gevolg van opleiding en werkervaring. Expliciete kennis, vastgelegd in tekst, beelden of formules.

Kennismanagement


Kennismanagement is het proces waarmee kennis als productiefactor beheerd wordt met als doel om kennis bij medewerkers te vergroten en kennis binnen de organisatie efficiënter te gebruik.

Dat laatste kan verwezenlijkt worden door impliciete kennis (dat wat in de hoofden van medewerkers zit) expliciet te maken en door deze en bestaande expliciete kennis toegankelijk te maken.

Veel organisaties beperken zich hierbij tot het bieden van faciliteiten, waarmee kennis expliciet gemaakt en gedeeld kan worden. Meestal zijn dit op ICT gebaseerde oplossingen, waarvan het gebruik, na een korte opleving in de beginfase, weer snel instort. De voornaamste oorzaak voor het mislukken van deze initiatieven is dat er meer nodig is dan alleen het aanbieden van tools voor kennismanagement. Binnen de organisatie moet het besef ontstaan dat investeren van tijd in het borgen en ontsluiten van kennis zich op de lange duur terugverdient. Kennismanagement moet deel gaan uitmaken van de bedrijfsprocessen.

Het wiel dat men om de paar jaar weer probeert uit te vinden, doordat men niet (meer) weet van vergelijkbare initiatieven uit het verleden. Verslagen, met wat juiste keywords, toegankelijk maken zou dit al kunnen voorkomen.

Projecten die (al dan niet succesvol) afgesloten worden, zonder dat de opgedane kennis wordt vastgelegd. Een volgend project stapt daardoor weer in precies dezelfde valkuilen. Het vastleggen van leerpunten als vast onderdeel van de projectafsluiting maakt dat de organisatie leert van haar fouten.

Medewerkers die vertrekken of afwezig zijn waardoor de voor werkzaamheden benodigde kennis niet meer beschikbaar is binnen de organisatie en er veel tijd verloren gaat met inwerken en uitzoeken. Vastleggen van belangrijke taakgerelateerde kennis zorgt voor soepel verlopende overdrachten.

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer situaties te bedenken waarbij kennismanagement haar nut bewijst en die voor het besef zorgen dat kennismanagement onderdeel moet uitmaken van de bedrijfsprocessen. Commitment vanuit de organisatie en beschikbaarheid van tools zijn een goede basis voor het succesvol opzetten van kennismanagement.

Belang van kennis.


Niet alle kennis binnen een organisatie is even belangrijk. Kennismanagement zal zich daarom (in eerste instantie) vooral moeten richten op de voor het kunnen uitvoeren van kernprocessen meest cruciale kennis. Verder moet er gekeken worden waar de kennis zich bevindt (bij één enkel persoon of bij een groep), de vorm waarin de kennis aanwezig is (expliciet of impliciet), de frequentie waarin de kennis gebruikt wordt en de kwaliteit van de beschikbare kennis.

Informatiestructuur

Voordat kennis vastgelegd en gecategoriseerd gaat worden zal er eerst een goede informatiestructuur opgezet moeten worden, om te voorkomen dat er een ontoegankelijke berg kennis wordt opgebouwd.

.

ICT Nieuws.

Nuttige items


WA40.nl - WA40 New Media