Content ManagementSelectie CMS oplossing.


Elk webdesign bedrijf heeft tegenwoordig wel een eigen CMS ontwikkeld, daarnaast zijn er heel veel Open Source oplossingen en standaard pakketten. Deze oplossingen variƫren van heel eenvoudige website edit-functionaliteit tot complete Collaboration, Enterprise Content en Document Management systemen.

Afhankelijk van de nu en in de toekomst benodigde functionaliteit zal er allereerst een keuze gemaakt moeten worden uit de verschillende productsegmenten. De keuzes die hierin gemaakt worden zijn essentieel voor de implementatie en de toekomst van het totale systeem.

Selectie CMS lijst.


De high-end tools en enterprise systemen zijn kostbaar en kennen in de meeste gevallen licentie-constructies waarbij het totale licentie-bedrag afhankelijk is van o.a. de grootte van de hardware en het aantal redacteuren die met het systeem werken. Als alternatief voor een dergelijke hoge investering wordt er door veel bedrijven toch voor gekozen om een oplossing op basis van maatwerk te realiseren.

Een eerste vuistregel is dat dergelijke tools alleen nuttig zijn voor een website die (a) veel content bevat, (b) veel bezoek zal trekken en (c) veel aangepast zal worden. Websites die niet in dat profiel passen kunnen meestal prima met een low-end tot medium tool worden gebouwd.

Als de website wel in dit profiel past en er is budget voor een high-end tool komt echter vaak de 'tool paradox' om de hoek kijken: als er geld genoeg is voor een high-end tool, dan zijn er meestal ook meer wensen dan de tool ooit kan bieden. In dat geval komt het meestal er op neer dat er meerdere tools worden gecombineerd (de zogenaamde best-of-breed aanpak) en ze worden aangevuld met stukjes maatwerk.

De keuze van een leverancier hangt nauw samen met de gewenste functionaliteit, de technische kennis en voorkeuren binnen de organisatie en de mogelijkheid om de tool uit te breiden met eigen maatwerk of andere tools. ASP.NET van Microsoft is bijvoorbeeld een goede low-end technologie in een Microsoft-omgeving. Met het recent geintroduceerde MOSS 2007 beweegt Microsoft zich nu ook in het high-end segment. ATG Dynamo en de producten van InterWoven zijn een goede combinatie van respectievelijk een applicatieserver en een deployment- en release-managementtool. Bij de producten van Mediasurface ligt de nadruk iets meer op kennismanagement en het relateren van content. Stellent is sterk in het hergebruik van bestaande content en Tridion gooit hoge ogen met haar blue-print model. SiteCore is een modulair opgezet product en biedt een aantrekkelijk geprijsd volledig .NET-gebaseerde CMS-oplossing. Ook in het geval van GX kunnen losse functionele modules worden afgenomen.

Ook niet-technische argumenten zullen een rol moeten spelen bij de keuze van een CMS. Met name het track-record en support van de leverancier zijn cruciaal. Dit laatste is met name belangrijk omdat bugs vaak worden verholpen in een nieuwe release die niet makkelijk te installeren is halverwege het ontwikkelproces. Leveranciers die elke drie maanden met een belangrijke nieuwe release komen en drie maanden daarna de oude release niet meer ondersteunen zijn in een ontwikkelcyclus van zes tot negen maanden onbruikbaar. Het is handig om hierover specifieke afspraken te maken met de leverancier. Zeker voor een grote klant zal de leverancier bereid zijn de supporttermijn voor oude versies te verlengen.

.

ICT Nieuws.

Nuttige items


WA40.nl - WA40 New Media